Je ziet het meer en meer in de supermarkt of speciaalzaak: biologische thee. Maar wat betekent dit nou eigenlijk precies? En wat is hier zo bijzonder aan? In dit artikel lees je alles wat je altijd al wilde weten over biologische thee.

Wat is biologische thee?

Biologische thee is thee die wordt verbouwd zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals kunstmest of pesticiden. De thee wordt op natuurlijke wijze verbouwd door boeren die kiezen voor natuurlijke mest die afkomstig is van planten of boerderijdieren, zoals koemest, boombladeren en snoeisel. Dit is beter voor het milieu, bodemvervuiling wordt hierdoor immers voorkomen. Er wordt alleen natuurlijke bemesting én natuurlijke ongedierte- en ziektebestrijding toegepast. Hierdoor blijven er meer voedingsstoffen over in het product. Daarnaast is de thee vrij van toegevoegde geur-, kleur- en smaakstoffen en bevat het geen conserveringsmiddelen. De manier van verbouwen en telen zorgt dus echt voor het verschil.

biologische thee

Biologisch voedsel wordt steeds populairder. De vraag ernaar stijgt. Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Steeds meer consumenten hechten hier meer waarde aan en worden bewuster van wat ze kopen en eten. Onderzoek en nieuwe producten zorgen ervoor dat de biologische teelt gemakkelijker wordt.

Wat zijn de voordelen van biologische thee?

Biologische thee kent de volgende voordelen:

  • Biologische thee heeft een betere smaak, geur en kleur

De kwaliteit van biologische thee is hoger dan die van niet-biologische thee, dat merk en proef je direct. Omdat aan biologische thee geen kunstmatige smaakstoffen zijn toegevoegd, proef je alleen de pure smaak van de theeplant. Aan niet-biologische thee worden wel kunstmatige smaak- en geurstoffen toegevoegd, die ervoor zorgen dat de thee anders en veel sterker smaakt dan hij eigenlijk is. Bij biologische thee duurt het iets langer voor de thee klaar is, maar heeft deze wel een veel helderdere smaak. Let op: of thee wel of niet biologisch is, is niet het enige wat bijdraagt aan de smaak. De smaak van thee hangt van veel factoren af, zoals de locatie waar de thee wordt verbouwd en hoe de thee gedroogd wordt.

Ook het verschil in geur tussen biologische en niet-biologische thee is duidelijk te merken. De geur van niet-biologische thee is wederom aanzienlijk sterker dan de geur van de biologische variant, maar minder puur. Biologische thee ruikt dus minder sterk, maar wel frisser en voller.

De kleur van thee hoort vrij licht te zijn. Dit is bij de biologische thee zeker het geval, maar bij de niet-biologische thee niet. Deze laatste theesoort is van minder goede kwaliteit en wordt speciaal geproduceerd voor de ‘snelle consumptie’. Daarom wordt deze bij bereiding direct veel donkerder van kleur, zodat je de thee sneller op kunt drinken.

  • Biologische thee is gezonder

Zoals hierboven al benoemd zitten er in biologische thee geen schadelijke stoffen die afkomstig zijn van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Mensen die biologische thee drinken zullen dan ook minder snel ziek worden doordat ze geen schadelijke stoffen binnenkrijgen. Misschien betaal je dan iets meer voor een kopje biologische thee dan voor niet-biologische thee, maar je weet in elk geval dat datgene wat je drinkt, niet schadelijk is voor je gezondheid.

  • Biologische thee: een verantwoorde keuze

Naast dat biologische thee gezonder is voor de theedrinker, zit er ook een aantal andere belangrijke voordelen vast aan het verbouwen van biologische thee. Zo is er geen sprake van bodemvervuiling en blijft de landbouwgrond dan ook veel langer vruchtbaar. Ook wordt de natuurlijke habitat van dieren (zoals vogels) niet aangetast en kan deze blijven bestaan naast een biologische theeplantage. Op deze manier wordt ook de biodiversiteit aan planten en dieren behouden. Dit alles heeft als voordeel dat ook de toekomstige generaties kunnen genieten van verantwoorde voeding. Tot slot krijgen de boeren die biologische thee verbouwen een eerlijker loon omdat de consument bereid is er iets meer voor te betalen.

Wat zijn de nadelen van biologische thee?

Biologische thee kent de volgende nadelen:

  • Lagere productie

Het verwerkingsproces van biologische thee is een stuk intensiever. Het verbouwen van biologische theeplanten is tijdrovender en kost de boeren meer werk. Ook groeien planten die behandeld zijn met natuurlijke mest langzamer dan planten die behandeld zijn met kunstmest. Hierdoor is de productie lager.

Het verbouwen van biologische thee levert wellicht minder thee op en het proces duurt langer, maar hier krijg je wel een goede kwaliteit thee voor terug zonder dat je schadelijke stoffen binnenkrijgt.

  • Hogere prijs

Doordat de productie lager is en het aantal arbeidsuren hoger, levert dat een hogere prijs op. Toch zijn er tegenwoordig steeds meer mensen bereid om een iets hogere prijs te betalen in ruil voor een faire en/of gezonde manier van telen en produceren. De verschillen qua prijs zijn tegenwoordig overigens al veel kleiner dan vroeger, waardoor biologische artikelen vandaag de dag steeds beter betaalbaar zijn en niet veel meer verschillen van andere, niet-biologische theesoorten.

Waar wordt biologische thee verbouwd?

De drie grote ‘theelanden’ ter wereld zijn China, India en Sri Lanka. Dit zijn ook de landen die zich het meest bezighouden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologische teeltmethodes. Steeds meer boeren in die landen hanteren dan ook een natuurlijke en duurzame werkwijze. Ook in Japan, waar een groot gedeelte van de groene thee vandaan komt, en in Zuid-Afrika, waar de bekende rooibosthee wordt geteeld, gebeurt dit steeds vaker op biologische wijze. Naast biologische thee wordt er ook nog veel niet-biologische thee verbouwd in deze landen.

In sommige landen, zoals Indonesië en Kenia, wordt nog nauwelijks biologische thee geproduceerd. In deze landen wordt nog voornamelijk kwalitatief slechte thee verbouwd voor snelle consumptie en verkoop.

Herkenbaarheid en keurmerk van biologische thee

Biologische thee kun je herkennen aan het groene Europees Kenmerk voor biologische productie. Dit bevat een blaadje met het aantal EU-landen eromheen in de vorm van sterren. Het Europees Keurmerk is in het beheer van de Europese Unie en staat voor de wettelijke eisen die worden gesteld aan biologische productie. Het keurmerk kent bijvoorbeeld strenge milieueisen. De gewassen dienen te zijn geteeld zonder kunstmest, kunstmatige bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie en. Ook is vruchtwisseling verplicht. Er zijn binnen het keurmerk geen prestatie-eisen met betrekking tot watergebruik, energiegebruik, ontbossing, afvalbeheer en uitstoot. Wel is een verantwoord gebruik van energie verplicht, evenals van natuurlijke hulpbronnen zoals water, lucht, bodem en organische stoffen. Het logo mag alleen gebruikt worden voor producten die minstens voor 95% biologisch zijn geproduceerd.

Producten met het Demeter en EKO-keurmerk dienen aan dezelfde eisen als producten met het Europees biologische keurmerk te voldoen. Naast het Europese biologische keurmerk mogen ook nationale of regionale logo’s gebruikt worden. Het EKO-keurmerk kan dus op het etiket staan naast het Europese keurmerk. Dit geldt ook voor het Belgische Biogarantie. Biogarantie geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk. Daarnaast moeten de boeren de Duurzaamheidscharter van Biogarantie ondersteunen, welke aanmoedigt tot verdere verduurzaming op het gebied van energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer en de aanwezigheid van natuur op het landbouwbedrijf. De criteria in de charter zijn echter niet verplicht.

Wil je zeker weten dat je te maken hebt met een biologisch product? Controleer dan altijd of je een of meerdere van bovengenoemde keurmerken op de verpakking ziet staan. Doordat biologische thee steeds populairder wordt, wordt deze benaming ook nog wel eens gebruikt wanneer de herkomst niet precies te achterhalen is.